Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów postanowiliśmy nawiązać współpracę z higienistką stomatologiczną. Kim jest higienistka? Jest to członek zespołu stomatologicznego, który podejmuje działania w zakresie oświaty zdrowotnej i profilaktyki stomatologicznej. Co należy do jej zadań? Przede wszystkim wykonywanie zabiegów higieniczno-profilaktycznych, przeprowadzanie instruktażu higieny jamy ustnej, nauczanie szczotkowania, nitkowania. Poza tym przeprowadzanie akcji profilaktycznych i doradztwo w zakresie [...]
Czytaj dalej...
  Uprzejmie informujemy, że w dniach 30.04.2018 r.- 3.05.2018 r.  gabinet będzie nieczynny. Zapraszamy od 4.05 🙂 Za niedogodności przepraszamy i życzymy Wszystkim udanej majówki.   [...]
Czytaj dalej...
Odbudowa zębów przednich jest zawsze dużym wyzwaniem dla lekarza. Dla pacjenta też zazwyczaj wiąże się ona z dużymi emocjami zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt estetyki. Na tę estetykę wpływ ma nie tylko kolor dobranego materiału, ale również kształt zęba uzyskany po zakończonej pracy. Prawidłowy kształt z kolei wpływa nie tylko na wrażenia estetyczne, ale również [...]
Czytaj dalej...
Najczęstszą przyczyną z jaką zgłaszają się do na Pacjenci są problemy z ubytkami próchnicowymi zębów. Jest to zarówno próchnica pierwotna jak i  wtórna ( czyli taka, która występuje w zębie już kiedyś wypełnionym).  Naszą pracę, polegającą na czyszczeniu ubytku oraz jego odbudowie, wykonujemy bardzo starannie i zgodnie z najnowszymi trendami w stomatologii. Pracujemy w koferdamie, [...]
Czytaj dalej...

MAJÓWKA

 • 28.04.2017
Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2017 r. gabinet będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy od 4 maja. [...]
Czytaj dalej...

KOFERDAM

 • 16.03.2017
  Co to jest koferdam? Arkusz gumy naciągnięty na ramce i umocowany na zębach za pomocą klamry. Tak najprościej można opisać przedmiot o nazwie koferdam. Po co  stosuje się koferdam? Głównym zadaniem koferdamu jest izolacja pola zabiegowego od powszechnie panującej w jamie ustnej wilgoci. Praca w zębie pozbawionym dostępu śliny jest bardziej efektywna, a jej [...]
Czytaj dalej...
Czas leci szybko, jednak pewnych spotkań się nie zapomina 🙂 W tym roku szkolnym, tak jak w zeszłym, odbyłam spotkania edukacyjne z przedszkolakami. Tematem spotkań było zdrowie i higiena jamy ustnej. Dzieci poznawały budowę zębów i ich funkcje, jak też rozmawialiśmy o chorobach i problemach związanych z zębami. Jednak tematem przewodnim były zasady dbania o [...]
Czytaj dalej...
Szanowni Pacjenci! Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 stycznia 2017-4 lutego 2017 rejestracja telefoniczna ( nr tel: 602 790 204) i osobista możliwa tylko w poniedziałek, środę i czwartek ( tj 30.01, 01.02, 2.02) w godzinach 15:00-20:30.  W pozostałe dni tego tygodnia gabinet będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość. Zespół Perfect-Dent   [...]
Czytaj dalej...
Już niedługo nadejdą Święta Bożego Narodzenia. Jest to czas rodzinny, pełen ciepła i życzliwości. Życzymy Państwu, aby to  Boże Narodzenie we wszystkich obudziło miłość i radość. Niech będzie to wyjątkowy czas – czas ucztowania w gronie długo wyczekiwanych gości, ale tez czas wyciszenia i odpoczynku od codziennej pracy i natłoku obowiązków. Niech choinka błyszczy się [...]
Czytaj dalej...
Miło nam poinformować,  że od kilku dni posiadamy na swoim wyposażeniu mikroskop stomatologiczny KARL KAPS. W ten sposób poszerzamy ofertę swoich usług dla Państwa. Pracując z mikroskopem możemy dokładniej diagnozować i leczyć problemy, z którymi zgłaszacie się Państwo do nas. Praca w powiększeniu jest zdecydowanie bardziej precyzyjna i, mimo że zabiera więcej czasu, daje znacznie [...]
Czytaj dalej...

Ochrona danych osobowych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Ewa Ptak-Zacharska, Perfect-dent, ul. ks. Meiera 20F/IV, 31-236 Kraków

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej: Podmiot leczniczy pod firmą: PERFECT-DENT NZOZ EWA PTAK-ZACHARSKA z siedzibą w KRAKOWIE, ul. KS JÓZEFA MEIERA 20F/IV, kod pocztowy: 31-236 – dalej zwana „PL”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PL,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
  • w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
  • w celu kontaktu telefonicznego lub mailowego

 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 4. w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
  • w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

 5. w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Biura Rachunkowego aktualnie świadczącego usługi dla PL w zakresie obsługi księgowej w przypadku Pani/Pana wniosku o wystawienie rachunku imiennego/faktury za wykonane usługi (dane Biura Rachunkowego dostępne są u Administratora DO w PL) oraz w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego
 9. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą do pracowni protetycznej aktualnie współpracującej z PL celem wykonania pracy protetycznej zgodnie z planem leczenia (dane pracowni protetycznej dostępne u Administratora DO w PL)
 10. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 11. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 12. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
 13. całkowicie dobrowolne jest podanie numeru telefonu czy adresu e-mail – jednak ich brak będzie skutkował brakiem możliwość przekazania informacji zawartej w dokumentacji medycznej, w związku z brakiem możliwości identyfikacji osoby kontaktującej się z PL,
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.