Telefon stacjonarny: 12 417 00 17 Email: kontakt@perfect-dent.com.pl

Najczęstszą przyczyną z jaką zgłaszają się do na Pacjenci są problemy z ubytkami próchnicowymi zębów. Jest to zarówno próchnica pierwotna jak i  wtórna ( czyli taka, która występuje w zębie już kiedyś wypełnionym).  Naszą pracę, polegającą na czyszczeniu ubytku oraz jego odbudowie, wykonujemy bardzo starannie i zgodnie z najnowszymi trendami w stomatologii. Pracujemy w koferdamie, aby zachować suchość pola pracy, jak też w powiększeniu, korzystając z mikroskopu lub lup, aby zapewnić  największą dokładność wykonywanej pracy.

Chcemy, aby nasza praca była jeszcze lepsza, dlatego uczestniczymy w szkoleniach poszerzających naszą wiedzę i umiejętności oraz wciąż podejmujemy nowe wyzwania.  🙂

1. sytuacja wyjściowa- ząb 15 z nieszczelnym wypełnieniem i próchnicą wtórną

2. pre wedging – uciśnięcie dziąsła klinami, aby wytworzyć miejsce na koferdam

3. oczyszczony ubytek z założonym koferdamem przygotowany do odbudowy

3. formówka służąca do prawidłowej odbudowy ścian stycznych już na miejscu.

4. ząb po zakończonej odbudowie