Cennik

W gabinecie możliwe jest dokonywanie płatności kartami płatniczymi. Dostawcą usługi jest firma eService.

Prosimy traktować podane ceny jako orientacyjne. Chociaż w większości przypadków będą takie jak w cenniku, do dokładnego oszacowania kosztu zabiegu konieczne jest przebadanie każdego przypadku indywidualnie. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mimo wysiłku wkładanego w stałą opiekę nad stroną gabinetu, nie możemy zagwarantować, że poniższa lista jest w pełni aktualna. Informacja o aktualnej cenie usługi dostępna jest zawsze w gabinecie.

Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące cennika, prosimy skontaktować się z nami – z przyjemnością postaramy się je rozwiać.

Jeśli w cenniku brakuje interesującej Państwa pozycji, również prosimy o kontakt.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: 
Szczegółowe badanie lekarskie 50,00 zł
Porada lekarska (plan leczenia, zdjęcia wewnątrzuszne i zewnątrzustne, modele diagnostyczne) 100,00 zł
Znieczulenie nasiękowe, przewodowe 30,00 zł
Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym od 150zł
Odbudowa korony zęba na włóknie szklanym 350,00 zł
RTG punktowe, cyfrowe 20,00 zł
LECZENIE DZIECI: 
Wizyta adaptacyjna dzieci 50,00zł
Wypełnienia ubytku w zębach mlecznych od 80zł
Impregnacja próchnicy w zębach mlecznych – LAPIS (jedna wizyta) 50,00 zł
Profilaktyczne zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym (jeden ząb) 50,00 zł
HIGIENIZACJA: 
Usunięcie kamienia nazębnego+ fluoryzacja od 150 zł
Piaskowanie – perfekcyjne usunięcie osadu nazębnego 130,00 zł
Zabieg remineralizacji szkliwa ( GC TOOTH MOUTH) 70,00 zł
Kompletna higienizacja jamy ustnej (skaling+ piaskowanie + fluoryzacja) od 200 zł
Fluoryzacja kontaktowa (duraphat, pianka Floam) 70,00 zł
WYBIELANIE:
Wybielanie wewnątrzkomorowe pojedynczego zęba materiałem 110,00 zł
Wybielanie zębów metodą nakładkową / jednoseansowe (jeden łuk zębowy) 350,00 zł
PROTETYKA:
Proteza całkowita / proteza akrylowa częściowa powyżej 5 pkt (zęby Mifam lub Ivaclar) od 600zł
Proteza częściowa akrylowa (do 5 pkt) 400,00 zł
Proteza nylonowa (od 1 do 3 punktów) 1 000,00 zł
Proteza nylonowa (do 5 punktów) 1 300,00 zł
Proteza nylonowa (powyżej 5 punktów) 1 500,00 zł
Proteza szkieletowa 1 500,00 zł
Licówka porcelanowa, kompozytowa 1500,00 zł
Korona lana licowana porcelaną schodkowa 800,00 zł
Punkt w moście lanym licowanym porcelaną 800,00 zł
Korona pełnoceramiczna / porcelanowa  na podbudowie cyrkonowej 1 500,00 zł
Wkład koronowo – korzeniowy lany, indywidualny 250,00 zł
Wkład koronowo – korzeniowy składany lany, indywidualny 350,00 zł
Wkład typu inlay – onlay kompozytowy wykonany metodą pośrednią 650,00 zł
Szyna zgryzowa akrylowa 500,00 zł
 Diagnostyka problemów okluzyjnych od 2000,00 zł
Prace protetyczne kombinowane cena do uzgodnienia
CHIRURGIA:
Specjalistyczna konsultacja chirurgiczna 50,00 zł
Usunięcie zęba stałego ze znieczuleniem od 130zł
Usunięcie zatrzymanego zęba mądrości 300-400 zł
 Usunięcie zęba mlecznego  od 70 zł
ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE): 
Wizyta interwencyjna (dewitalizacja / trepanacja komory ze znieczuleniem) 100,00 zł
Leczenie kanałowe (cena zawiera: lecz pod mikroskopem,znieczulenie, koferdam, opracowanie i wypełnienie kanałów, 2 zdj. rvg, opatrunek GJ):
Ząb 1-, 2-, 3- korzeniowy 400/550/700zł
Dodatkowy kanał + 100,00 zł
Powtórne leczenie kanałowe (cena zawiera: lecz pod mikroskopem,znieczulenie, koferdam, opracowanie i wypełnienie kanałów, 2 zdj. rvg, opatrunek GJ):
 ząb: 1-, 2-, 3-kanałowy 500/700/900 zł
Usunięcie z kanału złamanego narzędzia 150,00 zł
Zamknięcie kanału/perforacji  MTA 180,00 zł

Metody płatności:

Ochrona danych osobowych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Ewa Ptak-Zacharska, Perfect-dent, ul. ks. Meiera 20F/IV, 31-236 Kraków

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej: Podmiot leczniczy pod firmą: PERFECT-DENT NZOZ EWA PTAK-ZACHARSKA z siedzibą w KRAKOWIE, ul. KS JÓZEFA MEIERA 20F/IV, kod pocztowy: 31-236 – dalej zwana „PL”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PL,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
  • w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
  • w celu kontaktu telefonicznego lub mailowego

 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 4. w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
  • w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

 5. w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Biura Rachunkowego aktualnie świadczącego usługi dla PL w zakresie obsługi księgowej w przypadku Pani/Pana wniosku o wystawienie rachunku imiennego/faktury za wykonane usługi (dane Biura Rachunkowego dostępne są u Administratora DO w PL) oraz w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego
 9. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą do pracowni protetycznej aktualnie współpracującej z PL celem wykonania pracy protetycznej zgodnie z planem leczenia (dane pracowni protetycznej dostępne u Administratora DO w PL)
 10. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 11. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 12. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
 13. całkowicie dobrowolne jest podanie numeru telefonu czy adresu e-mail – jednak ich brak będzie skutkował brakiem możliwość przekazania informacji zawartej w dokumentacji medycznej, w związku z brakiem możliwości identyfikacji osoby kontaktującej się z PL,
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.