Sprzęt

SleeperOne- znieczulenie komputerowe

Jest to urządzenie służące do podawania środka znieczulającego. Jego dozowanie kontrolowane jest przez mikroprocesor – system ten analizuje opór tkanek i dostosowuje ciśnienie tak, aby nie przekroczyło granicy odczuwania bólu, dzięki czemu pacjent nie odczuwa, charakterystycznego dla konwencjonalnej metody, uczucia rozpychania podczas deponowania leku.

Mikroskop stomatologiczny Karl Kaps

Nasz gabinet wyposażony jest w mikroskop stomatologiczny niemieckiej firmy Kaps.  Połączenie wysokiej jakości oświetlenia i precyzyjnej optyki o dużej głębi ostrości zapewnia idealną widoczność podczas zabiegu – widziany obraz staje się wyraźny i w pełni trójwymiarowy. Stosujemy go zarówno w stomatologii zachowawczej,  jak i endodoncji. Jego zastosowanie daje możliwość pracy w powiększeniu 6x, 10x czy 16x  i oświetleniu o dużym natężeniu skupionym na polu zabiegowym. Stosując to urządzenie jesteśmy w stanie  wykonywać takie czynności jak: znajdowanie dodatkowych ujść kanałów czy lokalizować pęknięcia korzeni lub perforacji w komorze zęba. Możemy też precyzyjniej opracowywać zęby pod odbudowy  bezpośrednie i pośrednie, a wykonane w ten sposób wypełnienia zyskują na jakości i trwałości.

Aparat RTG 765DC firmy Gendex z systemem radiografii cyfrowej VISUALIX.

Umożliwia otrzymanie zdjęć rentgenowskich potrzebnych do diagnozy aktualnego stanu oraz leczenia kanałowego, zachowawczego jak i chirurgicznego. Dzięki najnowocześniejszej technologii aparat pozwala na wykonanie bardzo wysokiej jakości zdjęć RTG. Komputerowo wspomagana diagnostyka rentgenowska daje możliwości przyspiesza procesu leczenia oraz pozwala na wielokrotne obniżenie poziomu promieniowania, nieosiągalnego innymi metodami.

 

 

Elektroniczny lokalizator wierzchołkowy Raypex®5

Jest to urządzenie służące do pomiaru długości kanałów korzeniowych zębów. Jest ono kontrolowane przez mikrochipa i jest jednym z najnowocześniejszych lokalizatorów wierzchołkowych na rynku. Dzięki kolorowej wizualizacji i powiększeniu ostatniego odcinka wierzchołka RAYPEX 5 dokładnie określa początek wierzchołka fizjologicznego i pokazuje, gdzie jest wierzchołek anatomiczny. Urządzenia to umożliwia szybkie wykonywanie bardzo dokładnych pomiarów podczas leczenia endodontycznego.

Mikrosilnik endodontyczny X-SMART

X-SMART to prosty, ale jednocześnie niezawodny mikromotor enodontyczny. Kompaktowa budowa, lekkość, łatwość użytkowania to jego główne zalety. Służy do pracy niklowo-tytanowymi narzędziami rotacyjnymi. Znacznie ułatwia pracę w zakresie leczenia kanałowego zębów.

EQ Master – system do wypełniania kanałów korzeniowych termiczną gutaperką

To bezprzewodowy system wypełniania kanałów korzeniowych  EQ Master firmy meta Biomed. Gorący plugger (ang. pen) służy do uplastyczniania ćwieków gutaperkowych wewnątrz kanału korzeniowego. Ćwieki gutaperkowe przyjmują wówczas formę kanału, tworząc tym samym idealne podłoże pod przyszłą odbudowę. Pistolet dopełniający (ang. gun)  został specjalnie opracowany z myślą o wprowadzaniu uplastycznionej gutaperki do kanału korzeniowego – gutaperka dostosowuje się kształtem nawet do najbardziej skomplikowanego anatomicznie systemu kanałowego.

 

Kamera wewnątrzustna GENDEX eZ1

Kamera eZ1 jest doustną kamerą, zaprojektowaną specjalnie w celu łatwego badania stomatologicznego jamy ustnej, z wyjątkowo lekkim uchwytem, automatyczną regulacją jasności i stałą ostrością. System eZ1 pozwala zatrzymać pożądany obraz.

Unit OMS Patavium

Gabinet wyposażony jesy w dwa unity OMS Patavium. Końcówki turbinowi i kątnice którymi pracujemy to najwyższej jakości sprzęt firm W&H oraz NSK. Końcówki robocze wyposażone są w światło i kilku punktowy spray wodny. Lampy Faro doskonale oświetlają pole pracy usprawniając wykonywane zabiegi.

Autoklaw Lisa 300

Nasz gabinet wyposażony jest w urządzenie do sterylizacji narzędzi firmy W&H . Jest to autoklaw typu B, co umożliwia sterylizację każdego rodzaju narzędzi stomatologicznych.

Ochrona danych osobowych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Ewa Ptak-Zacharska, Perfect-dent, ul. ks. Meiera 20F/IV, 31-236 Kraków

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej: Podmiot leczniczy pod firmą: PERFECT-DENT NZOZ EWA PTAK-ZACHARSKA z siedzibą w KRAKOWIE, ul. KS JÓZEFA MEIERA 20F/IV, kod pocztowy: 31-236 – dalej zwana „PL”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PL,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
  • w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
  • w celu kontaktu telefonicznego lub mailowego

 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 4. w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
  • w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

 5. w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Biura Rachunkowego aktualnie świadczącego usługi dla PL w zakresie obsługi księgowej w przypadku Pani/Pana wniosku o wystawienie rachunku imiennego/faktury za wykonane usługi (dane Biura Rachunkowego dostępne są u Administratora DO w PL) oraz w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego
 9. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą do pracowni protetycznej aktualnie współpracującej z PL celem wykonania pracy protetycznej zgodnie z planem leczenia (dane pracowni protetycznej dostępne u Administratora DO w PL)
 10. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 11. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 12. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
 13. całkowicie dobrowolne jest podanie numeru telefonu czy adresu e-mail – jednak ich brak będzie skutkował brakiem możliwość przekazania informacji zawartej w dokumentacji medycznej, w związku z brakiem możliwości identyfikacji osoby kontaktującej się z PL,
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.