Oferta

Nasz gabinet oferuje pełny zakres opieki stomatologicznej dla dorosłych i dzieci:

Stomatologia zachowawcza zajmuje się profilaktyką oraz leczeniem najbardziej rozpowszechnionej choroby zębów, jaką jest próchnica. Głównym zadaniem profilaktyki jest walka z płytką nazębną- podstawowym czynnikiem rozwoju próchnicy. Polega ona na wizytach kontrolnych, instruktażu prawidłowej higieny jamy ustnej, wskazówkach żywieniowych, profesjonalnym oczyszczeniu zębów oraz fluoryzacji. W sytuacji, gdy dojdzie do powstania nieestetycznych plam próchnicowych czy ubytku tkanek twardych zęba korzystamy z zabiegów remineralizacji (z zastosowaniem preparatów fluorkowych) lub opracowania i wypełnienia ubytku próchnicowego specjalnym materiałem. W przypadku próchnicy powikłanej stanem zapalnym, martwicą czy zgorzelą miazgi stosujemy leczenie endodontyczne. Polega ono na usunięciu z komory i kanałów miazgi, mechaniczno-chemicznym opracowaniu kanałów oraz szczelnym ich wypełnieniu. Aby zakończone było ono sukcesem stosujemy nowoczesne narzędzia do opracowania kanałów zarówno ręczne jak i maszynowe, ponadto prawidłowość wykonanych zabiegów oceniamy na miejscu wykonując zdjęcie rentgenowskie. Z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oferujemy:
 • usuwanie osadu (piaskowanie) i kamienia nazębnego (scaling)
 • fluoryzację zębów,
 • wypełnienia ubytków zębów materiałem kompozytowym lub chemoutwardzalnym,
 • odbudowę zniszczonych zębów przy pomocy wkładów standardowych z włókna szklanego,
 • leczenie kanałowe z zastosowaniem instrumentów ręcznych oraz maszynowych wzbogacone o diagnostykę rentgenowską,
 • leczenie nadwrażliwości zębów,
 • wybielanie zębów.
Dokładamy również wszelkich starań, by dzieci znalazły u nas kompleksową pomoc w dziedzinie stomatologii. Oferujemy pełny zakres zabiegów profilaktycznych:
 • wizyty adaptacyjne dla najmłodszych połączone z instruktażem właściwej higieny jamy ustnej,
 • lakierowanie zębów preparatami fluorkowymi,
 • lakowanie powierzchni żujących zębów bocznych,
 • leczenie zachowawcze zębów mlecznych (z zastosowaniem m. in. kolorowych wypełnień ) i stałych.
Zdrowe zęby mleczne są ważne dla prawidłowego rozwoju szczęk i zgryzu u dziecka. Dlatego staramy się leczyć próchnicę zębów mlecznych w jej najwcześniejszych stadiach by oszczędzać naszym małym pacjentom cierpienia i stresu towarzyszących zaawansowanym stadiom chorób zębów mlecznych. Wszystkie zabiegi, które mogą sprawić ból są przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym, tak by leczenie stomatologiczne nie kojarzyło się z bólem i stresem, a jedynie ważną dla zdrowia i urody miłą koniecznością. Dbamy , aby wizyty w naszym gabinecie odbywały się w przyjaznej atmosferze.
W zakres protetyki stomatologicznej wchodzi uzupełnianie zarówno utraconych tkanek zęba, jak i pojedynczych oraz mnogich braków zębowych. Utrata nawet jednego zęba, pomijając względy estetyczne, nie jest obojętna dla układu żucia. Prowadzi bowiem do zmian w całym układzie stomatognatycznym (przesuwanie i obracanie się zębów sąsiadujących z luką, "wydłużania się" zębów przeciwstawnych i zaniku kości co może doprowadzić do utraty kolejnych zębów oraz nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych). Proponujemy więc Państwu następujące rozwiązania:
 • korony - zarówno najpopularniejsze korony porcelanowe jak i korony pełnoceramiczne,
 • licówki,
 • inlay,
 • onlay,
 • mosty,
 • protezy ruchome:
  • protezy osiadające
  • protezy szkieletowe.
Wykonując dla Państwa uzupełnienia protetyczne dokładamy wszelkich starań , aby były one estetyczne i nie odbiegały od naturalnego uzębienia. Dzięki współpracy z nowoczesnym laboratorium, nasze prace stoją na najwyższym poziomie.
Chirurgia stomatologiczna to nie tylko zabiegi usuwania zębów. To również szereg zabiegów wspomagających inne dziedziny stomatologii, np. endodoncję ( resekcje wierzchołka korzenia, hemisekcje, radektomie) , protetykę (chirurgia przedprotetyczna), czy wreszcie najnowocześniejszy dział - implantologię. W naszym gabinecie można zarówno przeprowadzić proste ekstrakcje jak również ekstrakcje chirurgiczne zębów zatrzymanych całkowicie lub częściowo czy zabiegi usunięcia torbieli, dzięki współpracy z chirurgiem stomatologicznym. Zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym, co zapewnia ich bezbolesność.

Ochrona danych osobowych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Ewa Ptak-Zacharska, Perfect-dent, ul. ks. Meiera 20F/IV, 31-236 Kraków

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej: Podmiot leczniczy pod firmą: PERFECT-DENT NZOZ EWA PTAK-ZACHARSKA z siedzibą w KRAKOWIE, ul. KS JÓZEFA MEIERA 20F/IV, kod pocztowy: 31-236 – dalej zwana „PL”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PL,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz
  • w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,
  • w celu kontaktu telefonicznego lub mailowego

 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 4. w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
  • w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia,

 5. w przypadku, o którym mowa w pkt 5, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Biura Rachunkowego aktualnie świadczącego usługi dla PL w zakresie obsługi księgowej w przypadku Pani/Pana wniosku o wystawienie rachunku imiennego/faktury za wykonane usługi (dane Biura Rachunkowego dostępne są u Administratora DO w PL) oraz w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego
 9. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą do pracowni protetycznej aktualnie współpracującej z PL celem wykonania pracy protetycznej zgodnie z planem leczenia (dane pracowni protetycznej dostępne u Administratora DO w PL)
 10. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
 11. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 12. podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
 13. całkowicie dobrowolne jest podanie numeru telefonu czy adresu e-mail – jednak ich brak będzie skutkował brakiem możliwość przekazania informacji zawartej w dokumentacji medycznej, w związku z brakiem możliwości identyfikacji osoby kontaktującej się z PL,
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.