PerfectDent

Standardy pracy

 

Informacje dla pacjenta o procedurze pracy gabinetu.

DROGI PACJENCIE!
Wszystko dla Twojego i naszego bezpieczeństwa.

Proszę zapoznaj się z naszym protokołem przyjęć w dobie pandemii:

 1. Proszę umówić się na wizytę telefonicznie lub mailowo. Wizyta w gabinecie w tym celu jest niemożliwa.
 2. Dzień przed kolejną wizytą nasz personel zadzwoni do Pani/Pana celem potwierdzenia obecności. Jeżeli nie będzie możliwości odebrania połączenia, po 2-3 godzinach telefon zostanie powtórzony. Jeżeli nadal nie nawiążemy kontaktu, wyślemy sms z prośbą o odpowiedź. Jej brak w wyznaczonym czasie będzie skutkował odwołaniem wizyty. Rozmowa taka jest niezbędna ze względu na procedury epidemiczne.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej zostanie przeprowadzony z Panią/Panem wywiad epidemiczny, celem weryfikacji czy możemy umówić termin wizyty.
 4. Prosimy, aby zgłaszać się na wizytę bez osób towarzyszących. Wyjątek stanowią nieletni, jednak wówczas zastosowanie środków ochrony osobistej dotyczy również opiekuna.
 5. Prosimy o pozostawienie biżuterii i innych rzeczy wartościowych w domu.
 6. UWAGA: uprzejmie proszę załatwić potrzeby fizjologiczne wcześniej. Toalety dla pacjentów
  są dostępne TYLKO w sytuacjach nagłych i niecierpiących zwłoki.
 7. Po przyjściu przed drzwi gabinetu proszę zadzwonić na rejestrację 602790204 i zgłosić, że czeka Pan/i przy drzwiach lub zadzwonić domofonem. Proszę zaczekać na nasz personel i otworzenie drzwi do gabinetu.
 8. Prosimy zgłaszać się na wizytę ok 5-10 min przed wyznaczoną godziną.
 9. Po wejściu do gabinetu nasz personel zmierzy Pani/u temperaturę ciała, jeśli będzie ona poniżej 37,5°C zostanie Pan/i poproszony/a o wyjęcie wartościowych rzeczy i włożenie ich do woreczka, który zostanie zaniesiony do gabinetu podczas wizyty, następnie zostanie Pan/i poproszony/a o zdjęcie odzieży wierzchniej, dezynfekcję rąk i założenie maseczki i rękawiczek ochronnych. Poruszając się po gabinecie prosimy nie dotykać niczego poza wskazanymi przedmiotami.
 10. Kolejno zostanie Pani /Pan poproszona/y o wypełnienie i podpisanie ankiety epidemicznej (kontynuacja tej przeprowadzonej przez telefon w dniu rejestracji) oraz o podpisanie zgody na leczenie w warunkach pandemii.
 11. Następnie zostanie Pani/ Pan zaprowadzona/y do gabinetu. Tam będzie czekał lekarz i asysta.
 12. Państwa maseczka zostanie zdjęta tylko i wyłącznie na czas leczenia. Wszystkie rozmowy odbywają się z maseczką na twarzy.
 13. Po zakończonej wizycie uda się Pani/Pan do rejestracji w towarzystwie asysty (asysta lekarza zostaje w gabinecie, druga asysta czeka za drzwiami).
 14. Preferujemy płatności elektroniczne (kartą, zbliżeniowo; gotówka tylko odliczoną kwotą zapakowaną do woreczka foliowego),
 15. Po zakończonych formalnościach zdejmie Pan/i rękawiczki i może opuścić gabinet po otwarciu drzwi przez nasz personel.

 

PAMIĘTAJ, jeżeli stwierdzimy u Ciebie objawy zakażenia Covid-19 jesteśmy zmuszeni zgłosić ten fakt do Sanepidu.

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE, UL. PRĄDNICJA 76 TEL. ALARMOWY: 667 881 188

INFOOLINIA NFZ DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA: 800 190 590

 1. Osoby chore; przejawiające objawy zarażeniem COVID-19; w trakcie kwarantanny; będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem – obowiązane są wskazać te okoliczności – pod rygorem odpowiedzialności karnej (165 § 1 kk lub 161 § 2 kk) i cywilnej 415kc (pełna wysokość szkody – włącznie z pokryciem nieosiągniętych korzyści).
 2. WżadnymwypadkuniejestdopuszczalnesamodzielneporuszanesięPacjentapoterenie gabinetu, tak z uwagi na panującą epidemię – w trosce o Państwa zdrowie i zdrowie innych Pacjentów i Personelu jak i z uwagi na okoliczność dokonywania dezynfekcji pozostałych pomieszczeń w trakcie Państwa wizyty w danym gabinecie, pomieszczeniu.
 3. Osoby niestosujące się do powyższych standardów postępowania będą natychmiastowo usuwane z gabinetu – z przymusem bezpośrednim włącznie – nadto obciążane kosztami naruszenia zasad – do pełnej wysokości szkody w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (np. zawinione: oczyszczenie całości kubatury gabinetu, koszty odwołanych wizyt, koszty wynagrodzenia personelu itp.).

 

 

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

EWA PTAK-ZACHARSKA PERFECT – DENT
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.ks. Józefa Meiera, nr 20F / IV, 31-236 Kraków, REGON:   120674694, NIP:  6772176280

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

 • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych

 

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie MPWIS/ wymienić aparaty rtg/:  DECYZJA Nr 2/67/09 z dnia 01.09.2009

stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych model Gendex 765 DC  nr: 15-1812749 DP

 

 • uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/53/09 z dnia 01.09.2009

 

 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 

dawkomierzy indywidualnych -w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: <   0,1mS/rok

 

 • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów  Osłon Stałych w danej Pracowni RTG.

Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

Zadzwoń teraz