PerfectDent

Promieniowanie a środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

EWA PTAK-ZACHARSKA PERFECT – DENT 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. ks. Józefa Meiera, nr 20F / IV, 31-236 Kraków, REGON: 120674694, NIP: 6772176280

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

  • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie MPWIS/ wymienić aparaty rtg/: DECYZJA Nr 2/67/09 z dnia 01.09.2009 – stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych model Gendex 765 DC nr: 15-1812749 DP
  • uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/53/09 z dnia 01.09.2009
  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dawkomierzy indywidualnych -w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0,1mS/rok
  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w danej Pracowni RTG. Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność 
w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi 
i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

Zadzwoń teraz